Zvárací materiál

Všeobecné pojmy zvárania

  • Zváranie – technologický proces vyhotovenia nerozoberateľného spoja
  • Zvar – časť zvarovaného spoja
  • Zvarový spoj – je nerozoberateľné spojenie vyhotovené zváraním
  • Zvarok alebo zvarenec – je časť /element/ konštrukcie, v torej sa časti pripájajú zváraním a obsahuje aspoň jeden zvar
  • Zváraná konštrukcia – je konštrukcia vyhotovená zvarením jenotlivých časti, resp. zvarkov

    Základné metódy zvárania

     

Tavné:

– zváranie plameňom
– zváranie elektrickým    oblúkom
– elektrotroskové zváranie
– elektrónové zváranie
– laserové zváranie
– zváranie aluminotermické

Tlakové:
– odporové zváranie
– trecie zváranie
– kováčske zváranie
– difúzne zváranie
– zváranie za studena
– zváranie ultrazvukom

Medzi najčastejšie spôsoby zvárania patrí zváranie s pomocou prídavných materiálov. Ako prídavné materiály sa najviac používajú obaľované elektródy a zváracie drôty. Obaľované elekródy sa skladajú z kovového jadra a obalu /zmes prvkov/, ktorý nám pri zváraní vytvára ochrannú atmosféru, čo ovplyvňuje výslednú kvalitu zvaru.

V našej ponuke nájdete prídavné zváracie materiály ako obaľované elektródy bázické aj rutilové, elektródy na liatinu a nerez. Ponúkame zváracie drôty na cievkach pre zváranie v ochrannej atmosfére a drôty pre zváranie plameňom (aj nerezové a mosadzné). U nás kúpite aj zváračke masky (kukly), okuliare, zváračské zástery, rukávniky, rukavice, náhradné špičky do horákov, hadice kyslík-acetylén a pod…

arrow

maska_arrow

sports girl

maska_sports_girl

skull

maska_skull

red eagle

maska_red_eagle

racer

maska_racer

metal skull

maska_metal_skull

magician

maska_magician

knight

maska_knight

gold eagle

maska_gold_eagle

flash skull

maska_flash_skull

flame eagle

maska_flame_eagle

fire ball

maska_fireball

eagle

maska_eagle

arrow

maska_white_eagle